การประชุมกลุ่ม/ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประมวล วรานุศิษฏ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสิริธรรมพัฒนา ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดย รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมรา ช ได้นำเสนอและติดตามการดำเนินงาน ที่สำคัญ เช่น การอนุมัติโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ การบันทึกเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือในศูนย์เกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือกลาง เกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือประชารัฐรักสามัคคี การดำเนินการจัดเก็บเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ จปฐ. การติดตั้งโปรอกรม Antivirus Eset enpoint การจัดงานวันข้าราชการพลเรือนและพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

(Visited 1 times, 1 visits today)