การประชุมสัมมนาการท่องเที่ยวยุค 4.0

|
เข้าชม 0 ครั้ง

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายประมวล วรานุศิษฏ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการท่องเที่ยวยุค 4.0 โดยมีนายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือท่องเที่ยวแห่งเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ เป็นประธานในพิธีเปิด มีหัวหน้าส่วนราชการและเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีฯ และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมราวดี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

(Visited 1 times, 1 visits today)