โครงการเวทีเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาสตรี ( อกส.อ)

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 27 มีนาคม 2562 นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิด โครงการเวทีเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาสตรี ( อกส.อ) โดยมี นายประมวล วรานุศิษฏ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน  ณ โรงแรมราวดี ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 1 times, 1 visits today)