พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช จับมือพัฒนาการอําเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัด ปี 62

เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหว [...]

อ่านต่อ

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่เกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือระดับจังหวัด

เมื่อวันที่25 กุมภาพันธ์ 2562 นายขจรเกียรติ รักษ์พานิชม [...]

อ่านต่อ