เกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ
02 เมษายน 2562 / 16.12 น.
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0019/ว 1937 ลว 2 เมย 2562 เรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4/2562

ด่วนที่สุด ที่ นศ 0019/ว 1937 ลว 2 เมย 2562 เรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4/2562

เกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ
02 เมษายน 2562 / 10.06 น.
ที่ นศ 0019/ว 1919 ลว 2 เมย 2562 เรื่อง ตัวชี้วัดผลสำเร็จของการพัฒนาหมู่เกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พศ.2562

ที่ นศ 0019/ว 1919 ลว 2 เมย 2562 เรื่อง ตัวชี้วัดผลสำเร็จของการพัฒนาหมู่เกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พศ.2562

เกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ
01 เมษายน 2562 / 10.13 น.
(อ.เมืองฯ / อ.ลานสกา) ด่วนที่สุด ที่ นศ 0019/ว 152 ลว 1 เมษายน 2562 เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ สพจ.นครศรีฯ (พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1/2562)

(อ.เมืองฯ / อ.ลานสกา) ด่วนที่สุด ที่ นศ 0019/ว 152 ลว 1 เมษายน 2562 เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ สพจ.นครศรีฯ (พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1/2562)

เกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ
29 มีนาคม 2562 / 16.52 น.
ที่ นศ 0019/ว 1880 ลว 29 มีค 2562 เรื่อง การดำเนินงานโครงการ/เกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พศ.2562 ครั้งที่ 15

ที่ นศ 0019/ว 1880 ลว 29 มีค 2562 เรื่อง การดำเนินงานโครงการ/เกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พศ.2562 ครั้งที่ 15

เกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ
29 มีนาคม 2562 / 13.58 น.
ที่ นศ 0019/ว 1860 ลว 29 มีค 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2562

ที่ นศ 0019/ว 1860 ลว 29 มีค 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2562

เกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ
28 มีนาคม 2562 / 10.23 น.
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0019/ว 1829 ลว 28 มีค 2562 เรื่อง การมอบทุนอุปการะเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด่วนที่สุด ที่ นศ 0019/ว 1829 ลว 28 มีค 2562 เรื่อง การมอบทุนอุปการะเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี